Welkom

Welkom op de website van de Zijnskring.

Deze website is bedoeld voor leden van de Zijnskring én voor studenten van de school voor Zijnsoriëntatie. De Zijnskring is voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond en die diepgaand een vervolg willen geven aan hun Zijnsgeoriënteerde pad. 

De Zijnskring is voortgekomen uit het Zijnspad en de Inspiratiekring. De Inspiratiekring en het Zijnspad vormden beiden een Zijnsgeoriënteerd pad. De Inspiratiekring was het ‘intensieve pad’, het Zijnspad stelde minder hoge eisen aan de deelnemers. In 2014 is hieruit de opzet van de Zijnskring ontstaan, waarbij er meer ruimte is ontstaan voor studenten om zelf invulling te geven aan hun Zijnsgeoriënteerde pad. De Zijnskring is in hoge mate schatplichtig aan het pionierswerk van veel mensen uit de Inspiratiekring.

Bij aanvang van de Zijnskring in januari 2015 traden ruim 50 leden in. Inmiddels telt de Kring bijna 100 leden.
De datum voor het volgende Intrederitueel staat op de pagina  Data en aanmelden

Het bestuur van de Zijnskring organiseert studiedagen om samen met de Zijnsgeoriënteerde studenten na te denken wat het betekent om een ‘Kring’ te vormen. Studenten die aan de voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het Kringritueel van de Zijnskring. Elk jaar vindt er opnieuw een intrederitueel voor lidmaatschap plaats, waarbij nieuwe leden toetreden en huidige leden hun gelofte vernieuwen. Er is eveneens een uittrederitueel waarbij leden hun lidmaatschap aan de Zijnskring kunnen teruggeven.

Lees meer over de Zijnskring

Plaats een reactie

Reactie