Intredevoorwaarden

Intredevoorwaarden voor het intreden op 1 oktober 2017

Zoals jullie weten is er een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen als je wilt intreden in de Zijnskring. Hieronder staan deze op een rijtje voor het intreden van 1 oktober 2017.

 • Je hebt de driejarige Zijnstraining afgerond.
 • Als je voor het eerst intreedt, heb je in de afgelopen twee jaar deelgenomen aan een retraite of Leergang o.l.v. Hans Knibbe.
 • Je hebt Hans Knibbe als leraar erkend, hem een brief geschreven met het verzoek om zijn student te zijn en hierover met hem een gesprek gehad.
 • Je wilt cultuurdrager zijn. Je hebt de intentie een dragende rol in te nemen naar de drie juwelen. Dit veronderstelt dat je een participerende en zorgdragende houding inneemt naar de drie juwelen. (Wat dit inhoudt is een terugkomend onderwerp op de studiedagen met o.a. thema’s zoals cultuurdragerschap in het algemeen, overdracht, negativiteit en omgang met de drie juwelen.) Tijdens het Kringritueel (intrede) leg je geloftes af waarin deze aspecten omschreven staan.
 • Je neemt gedurende het Kringjaar deel aan minimaal één van onderstaande Leergangen:
  – Leergang 1e perspectief
  – Leergang 2e perspectief
  – Leergang 3e perspectief
  – In 2017-2018 geldt deelname aan zowel de Winterretraite in januari als de Zomerretraite in juli samen als een Leergang.
  – In Kringjaar 2017-2018 geldt de Zomerretraite in Marelles als een leergang.
  – In Kringjaar 2017-2018 geldt de Nascholingstraining Meditatie als een Leergang.
 • Je hebt deelgenomen aan ten minste een Studiedag.
 • Als nieuwe intreder bevelen we je van harte aan om de Introductiedag Zijnskring te volgen. Deze dag is heel behulpzaam voor het verhelderen van jouw motivaties om in te treden.
 • Je neemt deel aan de Kringrelatiedag met je praktiseergroep.
 • Je neemt deel aan minimaal 5 bijeenkomsten met jouw praktiseergroep.
 • Van ieder Kringlid wordt een dagelijkse meditatiediscipline verwacht van gemiddeld 45 minuten.

Uitzonderingen:

 • Je kunt als Kringlid maximaal één jaar geen Leergang volgen. In dat ‘tussenjaar’ blijf je Kringlid en dus ook lid van de praktiseergroep. Daarnaast volg je een Winterretraite of Zomerretraite/Summerschool. Je stemt jouw keuze voor een tussenjaar af met de Kringcommissie.
 • De staf van de school voor Zijnsoriëntatie vormt een eigen, besloten praktiseergroep. Zij zijn vrijgesteld van de Kringrelatiedag.
 • De huidige eerstejaars en tweedejaars studenten aan de opleiding Leraar Zijnsoriëntatie zijn alleen nog in het schooljaar 2017-2018 vrijgesteld van deelname aan een praktiseergroep en de Kringrelatiedag.
 • Wanneer je door uitzonderlijke omstandigheden niet in staat (geweest) bent om aan de intredevoorwaarden te voldoen, kun je hiervoor dispensatie aanvragen bij de Kringcommissie.