Introductiedag Zijnskring

­Introductie voor (potentiële) nieuwe leden

De Introductiedag Zijnskring is bedoeld voor gevorderde studenten die overwegen om toe te treden tot de Zijnskring. Tijdens deze dag krijgen nieuwe intreders volop de gelegenheid om alle facetten van hun motivatie om in te treden te onderzoeken. Daarnaast wordt tijdens deze dag veel aandacht gegeven aan het belang van een gezonde relatie met de leraar voor het pad. De bewuste aandacht voor deze beide thema’s maakt het mogelijk om een meer gefundeerde keuze te maken voor het al dan niet intreden.

De deelname  aan de Introductiedag Zijnskring wordt warm aanbevolen voor nieuwe intreders.