Praktiseergroepen

Bijeenkomsten in kleinere praktiseergroepen

Doel

Het doel van de praktiseergroepen is het praktiseren en studeren in groepsverband, naast het volgen van de Leergang(en) – praktiseren en studeren. In de praktiseergroepen staat de herinnering-aan-verlichting centraal.

Samenstelling praktiseergroep

Elk jaar worden aan het begin van het kringjaar de praktiseergroepen samengesteld.

Voor studiejaar 2023-2024 kun je de samenstelling van de praktiseergroepen  vinden via Ryver: forum: belangrijke mdedelingen/topics/praktiseergroepen dd…. (nog niet bekend).

Voor studiejaar 2022-2023 kun je de samenstelling van de praktiseergroepen vinden via Ryver: forum: belangrijke mdedelingen/topics/praktiseergroepen dd. mon. 12 sept 2023.

Voor studiejaar 2021-2022 kun je de samenstelling van de praktiseergroepen via deze link vinden.

Werkwijze van de praktiseergroepen

De bijeenkomsten van de praktiseergroepen zijn primair niet bedoeld voor het uitwerken van psychologische issues, het onderzoeken van negativiteit, organisatorische werkzaamheden e.a. Immers, wanneer we te snel verlichting willen toepassen (zonder leiding van een leraar) leidt dit te gemakkelijk tot optiekverlaging met als gevolg het praktiseren van neurose.

Regels of afspraken

De volgende regels zijn van toepassingen op de praktiseergroepen:

  • De praktiseergroepen zijn verplicht voor Kringleden en bestaan uitsluitend uit Kringleden.
  • De praktiseergroepen worden tijdens het Kringritueel samengesteld op basis van de Leergang die je volgt. (Volg je dit Kringjaar geen Leergang, dan sluit je je aan bij een praktiseergroep die het best aansluit op de Leergang die je het afgelopen jaar gevolgd hebt). Elk jaar wisselt de samenstelling van de praktiseergroep.
  • In de praktiseergroepen wordt in de eerste plaats gepraktiseerd en gestudeerd. Ten minste de helft van de tijd wordt besteed aan beoefening, gebaseerd op meditatie én de structuur die aangereikt worden in de Leergang. De resterende tijd kan besteed worden aan studie. Wat dat laatste betreft: de groep kan afspreken een bepaald stuk of boek (of transcript) te lezen en bespreekt dat dan met elkaar. Dit kan eventueel aangevuld worden met een inleiding over dit onderwerp die door een van de groepsleden gegeven wordt.
  • Het schonen van de relatie, met behulp van de gegeven structuur, wordt alleen (en in mate) gedaan als er zulke spanningen zijn dat de groep niet meer goed zijn taak van ‘praktiseren en studeren’ kan vervullen.
  • Ieder Kringlid neemt deel aan een praktiseergroep. De stafleden van de school voor Zijnsoriëntatie vormen een aparte praktiseergroep.
  • De praktiseergroepen nemen jaarlijks (verplicht) deel aan de Kringrelatiedag. Tijdens deze dag staan het onderzoeken van overdrachten en opschoningswerk centraal. De Kringrelatiedag wordt begeleid door een daarvoor gekwalificeerd, toegewijd Kringlid (Leraar van de school voor Zijnsoriëntatie).