Welkom

Welkom op de website van de Zijnskring.

Deze website is bedoeld voor leden van de Zijnskring én voor studenten van de school voor Zijnsoriëntatie. De Zijnskring is voor studenten die minimaal de driejarige Zijnstraining hebben afgerond en die diepgaand een vervolg willen geven aan hun Zijnsgeoriënteerde pad. 

De Zijnskring is voortgekomen uit het Zijnspad en de Inspiratiekring. De Inspiratiekring en het Zijnspad vormden beiden een Zijnsgeoriënteerd pad. De Inspiratiekring was het ‘intensieve pad’, het Zijnspad stelde minder hoge eisen aan de deelnemers. In 2014 is hieruit de opzet van de Zijnskring ontstaan, waarbij er meer ruimte is ontstaan voor studenten om zelf invulling te geven aan hun Zijnsgeoriënteerde pad. De Zijnskring is in hoge mate schatplichtig aan het pionierswerk van veel mensen uit de Inspiratiekring.

Bij aanvang van de Zijnskring in januari 2015 traden ruim 50 leden in. Inmiddels telt de Kring ruim 100 leden.
De datum voor het volgende Kringritueel vind je op de pagina: Data en aanmelden.

De Kringleden volgen als deel van hun lidmaatschap jaarlijks een Leergang (of andere retraite indien ‘pauzejaar’) en nemen deel aan een praktiseergroep. Daarnaast nemen zij deel aan gezamenlijke Kring-activiteiten: het Kringritueel, Studiedagen en de Kringrelatiedag. De Studiedagen zijn bedoeld voor leden en potentiële leden om samen stil te staan bij wat het  betekent om een ‘Kring’ te vormen. De Kringrelatiedag is uitsluitend voor de leden. Voor studenten die deelname aan de Zijnskring overwegen wordt voor de start van het nieuwe Kringjaar een ‘Introductie Zijnskring’ georganiseerd.

Aan het begin van elk schooljaar vindt het Kringritueel voor lidmaatschap plaats, waarbij alle huidige leden uittreden en opnieuw kunnen intreden. Dit is ook het moment waarop nieuwe leden toetreden. Voor alle leden geldt dat zij aan de voorwaarden voor toetreding voldoen. De coördinatie van de activiteiten van de Zijnskring en het mede ontwikkelen/vormgeven van het Kringbeleid wordt gedaan door de Kringcommissie.

Lees meer over de Zijnskring

Plaats een reactie

Reactie