Cultuurdragerschap

Cultuurdragerschap in de Zijnskring

Inzicht in aspecten van de cultuur t.b.v. de jaarlijkse Kringintroductiedag voor potentiële intreders in de Zijnskring

Marianne de Soet en Titia van Gemert

Inleiding

Leden van de Zijnskring hebben met hun toetreding tot de Zijnskring de intentie aangegeven om dragers te zijn van een verlichte cultuur. In dit artikel willen we duidelijk maken wat we onder het cultuurdragerschap in de Zijnskring verstaan en waarom wij dit belangrijk vinden. Daarnaast geven we een overzicht van elementen die ondersteunend zijn voor het cultuurdragerschap. Wanneer ze ook elders op de site zijn beschreven wordt daarnaar verwezen.

het hele artikel