Studiedagen

Studiedagen voor huidige én potentiële leden

De Studiedagen zijn een vast onderdeel van de Zijnskring, zowel voor huidige Kringleden als potentieel nieuwe leden. Het doel hiervan is dat iedere student – naast het ervaringsmatige, verkennende werk in de retraites – zich blijvend schoolt in het ontwikkelen van een juist begrip van en houding naar de drie juwelen van het pad. De Zijnskring biedt jaarlijks twee Studiedagen aan onder leiding van een ervaren Kringlid (Leraar Zijnsoriëntatie).
We verwachten dat Kringleden bij beide Studiedagen aanwezig zijn; het volgen van één Studiedag is verplicht voor zowel huidige Kringleden als (potentiële) nieuwe Kringleden.

Tijdens de Studiedagen komen we met elkaar tot inzicht over wat het vraagt (aan cultuur en aan inrichting) om van de Zijnskring een vitale, inspirerende Kring te maken, ook als waardig mede-drager van de school voor Zijnsoriëntatie, samen met Hans Knibbe als leraar en Zijnsoriëntatie als leer. Hans Knibbe wordt bij deze Studiedagen regelmatig uitgenodigd om inhoudelijk bij te dragen aan en mee te denken over de ontwikkeling van de Zijnskring.

De belangrijkste thema’s van de studiedagen zijn:

  • de (diepere) betekenis van de leraar/student-relatie
  • de waarde en betekenis van onze onderlinge relatie als kringleden/studenten
  • welke omgangsvormen en afspraken als kring nodig zijn om ons tot een vitale, inspirerende gemeenschap te ontwikkelen

Thema studiedag 13: De relatie met de leraar

9 november 2019

Op deze studiedag staat de relatie met de leraar centraal. Wij hebben in de Zijnskring het geluk een levende, westerse spiritueel leraar te hebben. In het boeddhisme wordt de leraar beschouwd als het belangrijkste juweel en onmisbaar op het verlichtingspad. Wij willen tijdens de studiedag deze kostbaarheid vieren en onze werkrelatie met de leraar in het licht zetten.

We zijn verheugd dat Hans de meditatie zal leiden en een korte inleiding over het thema zal geven. Marianne de Soet, Titia van Gemert en Hes Minnema hebben de inhoudelijke organisatie van de dag op zich genomen.

Eerdere studiedagen

Leden van de Zijnskring vinden in het besloten gedeelte van deze website de voorbereidende artikelen en transcripten van deze studiedagen terug.

Data

Onder Data & Aanmelden staan de data van geplande Studiedagen. Daar kun je je ook aanmelden voor de Studiedagen.