Buddycontact

Van harte aanbevolen voor Kringleden

Waarom een buddycontact

Een buddycontact kan behulpzaam zijn op het pad. Een gesprek met een buddy stimuleert ons om stil te staan bij hoe we ons pad lopen en wat we daarbij tegenkomen aan obstakels om verlichting te leven tijdens ons dagelijks leven.

Door jezelf uit te spreken naar je buddy krijg je meer inzicht in je psyche-bewegingen. Daarnaast word je gespiegeld door je buddy en kun je, begeleid door hem/haar, met de Zijnsouders werken, waardoor het licht kan gaan schijnen waar eerder verwarring heerste.
De kringcommissie ziet het buddycontact daarom als een welkome aanvulling op het pad en wil het van harte aanbevelen aan de kringleden.

Het initiatief tot een buddycontact en het vinden van een buddy is de verantwoordelijkheid van het kringlid zelf. Je kunt een buddy zoeken binnen of buiten je praktiseergroep.

Vóór de start

Belangrijk is om helder te hebben wat je tijdens het buddycontact wilt bespreken, wat niet en op welke manier. Wanneer je dit bij het begin onderzoekt en afspreekt, helpt dit om de focus daarop te houden.

We willen een manier voorstellen om, voordat je inhoudelijk start met het buddycontact, geïnspireerd te onderzoeken wat jij eigenlijk wil met dit contact. Je kunt deze werkwijze ook gebruiken om na verloop van tijd het buddycontact te verfrissen.

Onderzoek van wensen m.b.t. inhoud

Voordat je start met het eigenlijke buddycontact, onderzoek je contemplerend met je buddy aan de hand van enkele vragen wat jij met het buddycontact wil.

Deze vragen kunnen zijn:

 1. Kun je mij vertellen wat de reden is dat je een buddycontact wil?
 2. Kun je mij vertellen wat je in het buddycontact aan de orde zou willen laten komen?
 3. Kun je mij vertellen wat je niet aan de orde wil laten komen?
 4. Kun je mij vertellen wat jij van je buddy wil?
 5. Kun je mij vertellen of je wil dat je buddy iets speciaals van jou in de gaten houdt?

Onderzoeksmethode

Je richt je allebei om de beurt gedurende vijf à tien minuten op één vraag voordat je naar de volgende vraag gaat.

Je stemt allebei af op een verhoogde optiek.

Degene die niet ‘werkt’, stelt de vraag, bijvoorbeeld: “Kun je me vertellen, wat de reden is dat je een buddycontact wil?”

Degene die werkt laat dingen opkomen bij de betreffende vraag. Alles wat zich aandient, benoem je hardop.

De begeleider herhaalt af en toe de vraag: ‘Kun je me vertellen…’. Dit kan wat gekunsteld aanvoelen, maar in de praktijk blijkt dit uitnodigend te werken om verder te onderzoeken.

Dus eerst laat de één over vraag 1 enkele minuten van alles opkomen, dan de ander over diezelfde vraag.

Vervolgens neem je een paar minuten de tijd om op te schrijven wat er bij je is opgekomen.

Daarna ga je naar de volgende vraag en herhaal je de procedure.

Het is de bedoeling er niet over te discussiëren, niet uit te leggen waarom je iets wil, niet te analyseren enz. Je laat het alleen maar opkomen.

Contract

Aan het eind kijk je wat er is opgekomen en hoe je het buddycontact vorm en inhoud wil gaan geven. Daarbij spreek je ook af hoe vaak je contact hebt en hoe lang een contactmoment duurt. Verdeel daarbij de tijd evenredig. Spreek ook af voor hoe lang je het buddycontact met elkaar aangaat.

Het kan wenselijk zijn langer dan een jaar met elkaar te werken omdat je dan elkaars valkuilen leert kennen en dit kunt spiegelen in het buddycontact. Het is goed om na drie jaar van buddy te wisselen.

Maak een contract over bovengenoemde punten.

Enkele algemene richtlijnen

Ook willen we graag enkele algemene richtlijnen geven die helpend zijn voor een vruchtbaar buddycontact.

Het houdingsaspect

 • Herinner je dat een buddycontact geen sociaal hechtvlak is, dus beperk een ‘gezellig gesprek’ tot een minimum.
 • Zie jezelf en je buddy als verlicht en jullie contact als een uitwisseling in het huis van Zijn.
 • Indien obstakels in het contact ontstaan kunnen jullie de communicatieregels en opschoonregels toepassen. (Zie site van de Zijnskring)

De praktische zaken

 • Het buddycontact werkt het beste als het wederzijds is, dus wanneer je elkaars buddy bent.
 • De gesprekstijd wordt ongeveer evenredig verdeeld over de beide partners.
 • Houd de tijd beperkt, bijvoorbeeld 2 x 20 minuten.
 • Een tweewekelijks gesprek lijkt een goede frequentie te zijn, zeker om te starten.

Vanuit wijsheid schouwen

Wanneer je lastige situaties tegenkomt, kun je met je buddy hiernaar vanuit wijsheid schouwen. Voor de werkwijze hierbij verwijzen we graag naar het artikel “Gezonde zelfliefde in conflictsituaties.” in De Cirkel nummer 54.

We hopen dat jullie vruchtbare en inspirerende gesprekken hebben!