Waarom een Kring?

De Zijnskring als één van de drie juwelen

De Kring is een van de kostbare en onmisbare juwelen, naast de leraar en de leer. Het is het groepslichaam van de gecommitteerde studenten, van degenen die verlichting een belangrijke plaats in hun leven willen geven en daarvoor dit pad, deze leraar (Hans Knibbe) en deze leer (Zijnsoriëntatie) kiezen.

De drie juwelen (leraar, leer en kring) komen alleen in relatie met elkaar tot vorm. Alleen als er een kring is, kan de leraar zijn leraarschap uitoefenen. Als de kring spiritueel afgestemd is, kan in de ontvankelijke ruimte die zij vormt inspiratie incarneren en iedere participant (inclusief de leraar) op een hoger trillingsniveau brengen. In deze spirituele communie ontstolt de kring van een – door de psyche gedomineerde – conventionele groep tot een spiritueel lichaam. Hieraan deelnemen is een zegening en een enorme katalysator en een steun op het pad.

Reader  toelichting uitgangspunten

Wil je meer lezen ter inspiratie van je toekomstige lidmaatschap bekijk deze reader. De reader bestaat uit een bundeling van artikelen van de vier studiedagen die in 2014 zijn georganiseerd in aanloop naar het oprichten van de eerste Zijnskring. In 2018 is deze reader herzien. Voor de nieuwste informatie over de werkwijze wordt de site van het cultuurdragerschap aangeraden. Voor informatie over het  aanbod wordt aangeraden om andere pagina’s te bezoeken.