Waarom een Kring?

De Zijnskring als één van de drie juwelen

De Kring is een van de kostbare en onmisbare juwelen, naast de leraar en de leer. Het is het groepslichaam van de gecommitteerde studenten, van degenen die verlichting een belangrijke plaats in hun leven willen geven en daarvoor dit pad, deze leraar (Hans Knibbe) en deze leer (Zijnsoriëntatie) kiezen.

De drie juwelen (leraar, leer en kring) komen alleen in relatie met elkaar tot vorm. Alleen als er een kring is, kan de leraar zijn leraarschap uitoefenen. Als de kring spiritueel afgestemd is, kan in de ontvankelijke ruimte die zij vormt inspiratie incarneren en iedere participant (inclusief de leraar) op een hoger trillingsniveau brengen. In deze spirituele communie ontstolt de kring van een – door de psyche gedomineerde – conventionele groep tot een spiritueel lichaam. Hieraan deelnemen is een zegening en een enorme katalysator en een steun op het pad.