Introductiedag Zijnskring

­Introductie voor (potentiële) nieuwe leden

De Introductiedag Zijnskring is bedoeld voor gevorderde studenten die overwegen om toe te treden tot de Zijnskring. Tijdens deze dag krijgen nieuwe intreders de gelegenheid om alle facetten van hun motivatie om in te treden te onderzoeken. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de cultuur van de Zijnskring en wat cultuurdragerschap voor een kringlid inhoudt.
De bewuste aandacht voor deze beide thema’s maakt het mogelijk om een meer gefundeerde keuze te maken voor het al dan niet intreden.
De begeleiding van de dag is in handen van de leden van de cirkel Kringintroductiedag.

De deelname  aan de Introductiedag Zijnskring wordt warm aanbevolen voor nieuwe intreders.

Meer informatie is te lezen in de reader Zijnskring (ten behoeve van (nieuw in te treden) Zijnskringleden.