Zijnskring

IMG_1616Informatie over de Zijnskring

De Zijnskring wil zich kenbaar maken aan iedereen die belangstelling heeft om toe te treden tot de Zijnskring.  

Als Zijnskring willen we een vitale, inspirerende practiceruimte met elkaar inrichten en in ere houden. Een ruimte om onze eigen spirituele practice en ontwikkeling optimaal te ondersteunen, en om een waardig mededrager te zijn van de school voor Zijnsoriëntatie, samen met Hans Knibbe als leraar en Zijnsoriëntatie als leer.

De Zijnskring en de drie juwelen

Leden van de Zijnskring maken de keuze om Zijnsoriëntatie als pad van levenskunst centraal te stellen in hun leven. Het vrije Gewaarzijn staat op één. Het betekent  een duurzame relatie met de leer, de leraar en de kring. Een keuze die consequenties heeft.

Alhoewel de verlichte geest onze diepste aard is, is het vanzelfsprekend dat deze afstemming en realisatie veel beoefening vraagt. Kringleden  committeren zich aan elkaar, afspraken en beoefening.

​De Leraar

De leraar is de vertegenwoordiger en spreekbuis van onze eigen verlichte geest. Door de relatie met de leraar aan te gaan, wordt aan de dagelijkse geest een appel gedaan om het territorium op te geven, overgave te beoefenen en met vrijgekomen negativiteit te werken. De kringleden erkennen Hans Knibbe als hun leraar. Het leraar/leerling-commitment wordt door Hans persoonlijk met ieder van de leden aangegaan. Studenten schrijven hierover een motivatiebrief aan Hans waarna een gesprek volgt.

De Leer

Het tweede juweel betreft het Zijnsgeoriënteerde gedachtegoed. Door langdurig en diepgaand te verbinden met deze visie, heeft elk kringlid de mogelijkheid Zijnsoriëntatie in toenemende mate te doorgronden en te beoefenen.

De Zijnskring

Het derde juweel is de Zijnskring, de gemeenschap van medebeoefenaren.
In de relatie met medestudenten worden blinde vlekken en psychologische issues ontdekt . Juist door de volharding in  spirituele beoefening ontstaat het contact met primitieve verlangens en emoties.  Het volledig aankijken, heel laten en niet uitacten van deze primitieve delen is een belangrijke practice van kringleden. Dit is een cyclisch proces en is de vrucht van het werk. Deze psychologische issues komen aan bod  in de relatiedag, (aanvullende) padcoaching en waar nodig in de praktiseergroepen.

Achtergrond Kring en leer Zijnsoriëntatie

 Reader ten behoeve van (nieuw in te treden) Zijnskringleden

Contact over de  Zijnskring

Met ingang van 1 aug. 2022:

Marijke Hofman

mc-hofman@planet.nl