Zijnskring

IMG_1616Informatie over de Zijnskring

De Zijnskring wil zich kenbaar maken aan iedereen die belangstelling heeft om toe te treden tot de Zijnskring. Op deze pagina geven we aan wie we zijn, wat we doen en wat het betekent om lid te zijn van de Zijnskring. 

Als Zijnskring willen we een vitale, inspirerende practiceruimte met elkaar inrichten en in ere houden. Een ruimte om onze eigen spirituele practice en ontwikkeling optimaal te ondersteunen, en om een waardig mededrager te zijn van de school voor Zijnsoriëntatie, samen met Hans Knibbe als leraar en Zijnsoriëntatie als leer.

De Zijnskring en de drie juwelen

Als lid van de Zijnskring maak je de keuze om Zijnsoriëntatie als pad van levenskunst centraal te stellen in je leven. Je plaatst het vrije gewaarzijn op één om van hieruit je dagelijks leven te begrijpen en in te richten. Deze keuze vereist veel toewijding en moed en beïnvloedt de wijze waarop je je verhoudt tot de wereld. Het betekent dat je een duurzame relatie met de leer, de leraar en de kring aangaat. Het is dan ook een keuze die consequenties heeft.

De drie Juwelen

Alhoewel de verlichte geest onze diepste aard is, is het evident dat deze afstemming en realisatie veel beoefening vraagt. Kringleden ondersteunen zichzelf en elkaar hierbij door zich te committeren aan afspraken en beoefening. Het belangrijkste commitment is dat aan ‘de drie Juwelen’: de Leraar, de Leer en de Zijnskring.

​De Leraar

De leraar zien we als vertegenwoordiger en spreekbuis van onze eigen verlichte geest. Door de relatie met de leraar aan te gaan, wordt aan de dagelijkse geest een appel gedaan om het territorium op te geven, overgave te beoefenen en met vrijgekomen negativiteit te werken. Het is een voorwaarde voor deelname aan de Zijnskring dat je Hans Knibbe erkent als jouw belangrijkste spirituele leraar. Het leraar/leerling-commitment wordt door Hans persoonlijk met ieder van ons aangegaan. Studenten schrijven hierover een brief aan Hans waarna een gesprek volgt.

De Leer

Het tweede juweel betreft het Zijnsgeoriënteerde gedachtegoed. Door je langdurig en diepgaand te verbinden met deze visie, heeft ieder kringlid de mogelijkheid zijnsoriëntatie in toenemende mate te doorgronden en te beoefenen.

De Zijnskring

Het derde juweel is de Zijnskring, de gemeenschap van medebeoefenaren. We dichten veel waarde toe aan het erkennen van de relatie met de andere leden van de Zijnskring. Het is zeer krachtig en behulpzaam om met elkaar een inspiratieveld te creëren. Een kostbare situatie.
In de relatie met medestudenten kunnen ook blinde vlekken en psychologische issues ontdekt worden. Juist de volharding in je spirituele beoefening brengt je in contact met primitieve verlangens en emoties. Vaak gebeurt dit cyclisch. We zien dit als de vrucht van het werk. Het volledig aankijken, heel laten en niet uitacten van deze primitieve delen is een belangrijke practice van kringleden, die alleen mogelijk is als we ons werkelijk willen toewenden naar elkaar. Deze psychologische issues kunnen aan bod komen in de Relatiedag, (aanvullende) padcoaching en waar nodig in de Praktiseergroepen.

Organisatie van de Zijnskring

Met ingang van 19 september 2020 bestaat de Kringcommissie uit:

Anja Boersma, voor algemene vragen over de Zijnskring
06-57289844
anja.boersma@oersprong.nl

Flore Slob
0162-435898
flore@hetnet.nl