Intredevoorwaarden

Intredevoorwaarden

Als je vanaf september 2024 wilt intreden in de kring schrijf je een brief aan Hans Knibbe met het verzoek student van hem te mogen zijn en je stuurt deze naar het secretariaat van de school (info@zijnsorientatie.nl).

Het intredegesprek met Hans Knibbe vindt plaats op 30 augustus of 31 augustus 2024. De aanmelding en planning van dit gesprek loopt via het secretariaat.

Dat geldt ook voor je deelname aan het kringritueel. Meld je daarvoor uiterlijk drie dagen van tevoren aan bij het secretariaat.

Wanneer je voor het eerst intreedt, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt de driejarige zijnstraining afgerond.
 • In de laatste twee jaar heb je deelgenomen aan een retraite of leergang.
 • Je hebt in het afgelopen jaar deelgenomen aan een studiedag.
 • Je hebt Hans Knibbe als leraar erkend, hem een brief geschreven met het verzoek om student van hem te mogen zijn en hierover met hem een gesprek gehad.
 • Je neemt deel aan een leergang gedurende het kringjaar.
 • Je neemt deel aan minimaal 5 bijeenkomsten van een praktiseergroep die uit alleen zijnskringleden bestaat.
 • Je neemt deel aan de Kringrelatiedag.
 • Je mediteert dagelijks gedurende gemiddeld 45 minuten.
 • Je wilt cultuurdrager zijn. Wat dit inhoudt is een terugkomend onderwerp op de studiedagen met o.a. thema’s als cultuurdragerschap in het algemeen, overdracht, negativiteit en omgang met de drie juwelen. Tijdens het intrederitueel leg je geloftes af waarin deze aspecten omschreven staan. Lees het artikel over cultuurdragerschap, eventueel de Reader Zijnskring.
 • Je vervult een rol binnen de kring. Deze rol kies je uit de rollen die beschreven staan in de cirkels van Glassfrog en neemt die op je.

Degenen die nieuw intreden bevelen we van harte aan om de kringintroductiedag te volgen.

Herintreden

Kringleden die opnieuw willen intreden, dienen aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Je neemt deel aan een leergang of winterretraite of summerschool in het komende kringjaar verzorgd door Hans of senior leraar van de school.
 • Je neemt deel aan de kringrelatiedag.
 • Je neemt deel aan de studiedagen, waarbij deelname van één van de studiedagen verplicht is.
 • Je neemt deel aan minimaal 5 bijeenkomsten van een praktiseergroep die uit alleen zijnskringleden bestaat.
 • Je mediteert dagelijks gedurende 45 minuten.
 • Je wilt cultuurdrager zijn. Dit betekent onder meer dat je wilt bijdragen aan een inspirerende open kringcultuur. Belangrijkste aspecten daarvan zijn een zorgvuldige en open omgang met de drie juwelen en alert zijn op overdracht en negativiteit. Tijdens het intrederitueel leg je geloftes af waarin deze aspecten beschreven staan. Op de site van de zijnskring vind je een artikel over cultuurdragerschap.
 • Je vervult een rol binnen de kring. Deze rol kies je uit de rollen die beschreven staan in de cirkels in Glassfrog en neemt die op je.

Voorwaarden Kringlid Leraar Zijnsoriëntatie

 • Je bent lid van de Beroepsvereniging Leraar Zijnsoriëntatie.
 • Je voldoet aan de vereisten van het mogen dragen van de titel Leraar Zijnsoriëntatie.
 • Je neemt deel aan de studiedagen van de kring, waarbij deelname van één van de studiedagen verplicht is.
 • Je neemt deel aan een leergang of winterretraite of summerschool verzorgd door Hans of senior leraar van de school.
 • De nascholingstraining Leraar Zijnsoriëntatie kan i.o.m. Hans als voorwaarde gelden i.p.v. een retraite of een leergang.
 • Je neemt deel aan de kringrelatiedag.
 • Je neemt deel aan minimaal 5 bijeenkomsten van een praktiseergroep die uit alleen zijnskringleden bestaat.
 • Je mediteert dagelijks gedurende 45 minuten.
 • Je wilt cultuurdrager zijn. Dit betekent onder meer dat je wilt bijdragen aan een inspirerende open kringcultuur. Belangrijkste aspecten daarvan zijn een zorgvuldige en open omgang met de drie juwelen en alert zijn op overdracht en negativiteit. Tijdens het intrederitueel leg je geloftes af waarin deze aspecten beschreven staan. Ook leg je de belofte die hoort bij Leraar Zijnsoriëntatie af. Op de site van de zijnskring vind je een artikel over cultuurdragerschap.
 • Je vervult een rol binnen de kring. Deze rol kies je uit de rollen die beschreven staan in de cirkels in Glassfrog en neemt die op je.

Uitzonderingen

 • Je kunt als kringlid maximaal één jaar geen leergang of retraite volgen, het zogenaamde “pauzejaar”. In het pauzejaar ben je lid van de kring en neem je deel aan één van de twee studiedagen.
 • Je kunt als kringlid Leraar Zijnsoriëntatie maximaal één jaar geen leergang of retraite volgen, het zogenaamde “pauzejaar”. In het pauzejaar ben je lid van de kring en neem je deel aan één van de twee studiedagen.
 • De staf vormt een eigen besloten praktiseergroep. Zij is vrijgesteld van de kringrelatiedag.

Dispensatieverzoek

Wanneer iemand door uitzonderlijke omstandigheden niet in staat is geweest om aan deze intredevoorwaarden te voldoen, kan hiervoor een dispensatieverzoek worden ingediend bij de cirkel in-uitreden (zie bij contactgegevens wie je hiervoor dient te benaderen) . Een dispensatieverzoek is een beargumenteerd verzoek waarin staat waarom je kringlid wilt blijven en aan welke voorwaarden je niet hebt kunnen voldoen en wat de reden daarvan is. Daarbij geef je ook aan op welke manier jij het gemiste denkt te compenseren of gecompenseerd hebt.

Uittreden

Net als intreden in de kring is uittreden een eervolle gebeurtenis, passend bij de stroom van het leven. Alles verandert. Het besluit daartoe neemt ieder kringlid voor zichzelf en is tegelijkertijd iets wat ook de leraar en de kring als holon aangaat.

 • Ga na bij de jaarlijkse evaluatie in je praktiseergroep of je denkt aan uittreden; wat zijn je overwegingen; hoe ga je daarmee om.
 • Bespreek dit met je buddy en/of je praktiseergroep of met een ander kringlid waar je contact mee hebt.
 • Bericht Hans over je voornemen om uit te treden en maak via de mail een afspraak voor een
  uittrede-gesprek met hem. Dit gesprek kan ‘live’ of per zoom gevoerd worden en zal maximaal een
  half uur duren.
 • Bericht uiterlijk drie dagen van te voren het secretariaat en de sangha over je voornemen om uit te treden. In verband met de organisatie van het ritueel is het belangrijk om dit tijdig te doen. Geef het via de mail door aan Els Drijver, die in de kring de ledenlijst bijhoudt, inclusief het nummer van het lint dat je hebt gekregen en zorg ervoor dat dat wordt geretourneerd.

Om het uittreden daadwerkelijk tot een waardig ritueel te maken ben je, indien mogelijk, live aanwezig bij het in- en uittreedritueel. Zoom is een mogelijk alternatief bij ziekte of andere overmacht.