Intredevoorwaarden

Intredevoorwaarden voor Kringjaar 2018-2019

Voor het eerst intreden

Wanneer je voor het eerst intreedt, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt de driejarige Zijnstraining afgerond.
 • In de laatste twee jaar heb je deelgenomen aan een retraite of Leergang.
 • Je hebt in het afgelopen jaar deelgenomen aan een Studiedag.
 • Je hebt Hans als leraar erkend, hem een brief geschreven met het verzoek om student van hem te mogen zijn en hierover met hem een gesprek gehad.
 • Je neemt deel aan een Leergang gedurende het Kringjaar.
 • Je neemt deel aan minimaal 5 bijeenkomsten van een Praktiseergroep die uit alleen Zijnskringleden bestaat.
 • Je mediteert dagelijks gedurende gemiddeld 45 minuten.
 • Je wilt cultuurdrager zijn. Wat dit inhoudt is een terugkomend onderwerp op de studiedagen met o.a. thema’s als cultuurdragerschap in het algemeen, overdracht, negativiteit en omgang met de drie juwelen. Tijdens het Intrederitueel leg je geloftes af waarin deze aspecten omschreven staan.

Degenen die nieuw intreden bevelen we daarnaast van harte aan om de Introductiedag Zijnskring te volgen. (Zie ook het datum-overzicht).

Opnieuw intreden

Kringleden die opnieuw willen intreden, dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt deelgenomen aan één van de Leergangen in het afgelopen Kringjaar:
 • Leergang 1e perspectief 2017-2018
 • Leergang 3e perspectief 2017-2018
 • Zomerretraite 2018 in Marelles
 • Nascholing ‘Meditatie’ (telt in 2017-2018 als Leergang)
 • Winterretraite én Zomerretraite tellen in 2018 samen als Leergang
 • Je hebt deelgenomen aan de Kringrelatiedag
 • Je hebt deelgenomen aan ten minste een Studiedag
 • Je hebt deelgenomen aan minimaal 5 bijeenkomsten van een Praktiseergroep die uit alleen Zijnskringleden bestaat.
 • Je neemt deel aan een Leergang gedurende het Kringjaar.
 • Je mediteert dagelijks gedurende gemiddeld 45 minuten.
 • Je wilt cultuurdrager zijn. Dit betekent onder meer dat je wilt bijdragen aan een inspirerende open kringcultuur. Belangrijke aspecten daarvan zijn een zorgvuldige en open omgang met de drie juwelen en alert zijn op overdracht en negativiteit. Tijdens het Intrederitueel leg je geloftes af waarin deze aspecten omschreven staan.

Uitzonderingen

 1. Je kunt als Zijnskringlid maximaal één jaar geen Leergang volgen. In dat ‘tussenjaar’ blijf je Kringlid en dus ook lid van een Praktiseergroep, op voorwaarde dat je deelneemt aan een Zomer- of Winterretraite of aan de Summerschool.
 2. De staf vormt een eigen, besloten Praktiseergroep. Zij is vrijgesteld van de Kringrelatiedag.
 3. In het kringjaar 2017-2018 zijn eerste- en tweedejaars studenten aan de opleiding leraar zijnsoriëntatie vrijgesteld van deelname aan een Praktiseergroep en de Kringrelatiedag.

Dispensatieverzoek

Wanneer iemand door uitzonderlijke omstandigheden niet in staat is geweest om aan deze intredevoorwaarden te voldoen, dan kan hiervoor een dispensatieverzoek worden ingediend bij de Kringcommissie. Een dispensatieverzoek is een beargumenteerd verzoek waarin staat waarom je Kringlid wilt blijven en aan welke voorwaarden je niet hebt kunnen voldoen en wat de reden daarvan is. Daarbij geef je ook aan op welke manier jij het gemiste denkt te compenseren of gecompenseerd hebt.