Intredevoorwaarden

Intredevoorwaarden

Wanneer je voor het eerst intreedt, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt de driejarige zijnstraining afgerond.
 • In de laatste twee jaar heb je deelgenomen aan een retraite of leergang.
 • Je hebt in het afgelopen jaar deelgenomen aan een studiedag.
 • Je hebt Hans als leraar erkend, hem een brief geschreven met het verzoek om student van hem te mogen zijn en hierover met hem een gesprek gehad.
 • Je neemt deel aan een leergang gedurende het kringjaar.
 • Je neemt deel aan minimaal 5 bijeenkomsten van een praktiseergroep die uit alleen zijnskringleden bestaat.
 • Je mediteert dagelijks gedurende gemiddeld 45 minuten.
 • Je wilt cultuurdrager zijn. Wat dit inhoudt is een terugkomend onderwerp op de studiedagen met o.a. thema’s als cultuurdragerschap in het algemeen, overdracht, negativiteit en omgang met de drie juwelen. Tijdens het intrederitueel leg je geloftes af waarin deze aspecten omschreven staan. Lees het artikel over cultuurdragerschap evt de reader met artikelen van de studiedagen uit 2014.

Nieuwe voorwaarde sept. 2022

 • Je vervult een rol binnen de Kring. Deze rol kies je uit de rollen die beschreven staan in de cirkels in Glassfrog en neemt die op je.

Degenen die nieuw intreden bevelen we van harte aan om de introductiedag Zijnskring te volgen.

 

Kringleden die opnieuw willen intreden, dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Je neemt deel aan één van de leergangen in het komende kringjaar:
 • Je neemt deel aan de kringrelatiedag
 • Je neemt deel aan de studiedagen, waarbij deelname aan tenminste één studiedag verplicht is.
 • Je neemt deel aan minimaal 5 bijeenkomsten van een praktiseergroep die uit alleen zijnskringleden bestaat.
 • Je mediteert dagelijks gedurende gemiddeld 45 minuten.
 • Je wilt cultuurdrager zijn. Dit betekent onder meer dat je wilt bijdragen aan een inspirerende open kringcultuur. Belangrijke aspecten daarvan zijn een zorgvuldige en open omgang met de drie juwelen en alert zijn op overdracht en negativiteit. Tijdens het intrederitueel leg je geloftes af waarin deze aspecten omschreven staan. Op de site van de zijnskring vind je een artikel over cultuurdragerschap.

Nieuwe voorwaarde sept. 2022

  • Je vervult een rol binnen de Kring. Deze rol kies je uit de rollen die beschreven staan in de cirkels in Glassfrog en neemt die op je.

Uitzonderingen

 1. Je kunt als zijnskringlid maximaal één jaar geen leergang volgen. In dat ‘tussenjaar’ blijf je kringlid en dus ook lid van een praktiseergroep, op voorwaarde dat je deelneemt aan de winterretraite of aan de summerschool.
 2. De staf vormt een eigen, besloten praktiseergroep. Zij is vrijgesteld van de kringrelatiedag.

Dispensatieverzoek

Wanneer iemand door uitzonderlijke omstandigheden niet in staat is geweest om aan deze intredevoorwaarden te voldoen, kan hiervoor een dispensatieverzoek worden ingediend bij de cirkel in-uitreden (zie bij contactgegevens wie je hiervoor dient te benaderen) . Een dispensatieverzoek is een beargumenteerd verzoek waarin staat waarom je kringlid wilt blijven en aan welke voorwaarden je niet hebt kunnen voldoen en wat de reden daarvan is. Daarbij geef je ook aan op welke manier jij het gemiste denkt te compenseren of gecompenseerd hebt.